Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
24 april 2013
 
 
Socialt skydd mindre del av ekonomin
 
Utgifterna för vårt sociala skyddsnät - pension, barnomsorg, arbetslöshetsersättning, sjukvård och så vidare - har minskat. 1993 utgjorde de över 37 procent av svensk BNP, 2011 var deras andel under 30 procent.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se