Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
13 mars 2012
 
 
Snabbare puckar i patentmål
 
Patentbesvärsrätten ska bli snabbare. Regeringen vill slopa kravet på att domstolen som prövar patentärenden ska vara uppdelad i avdelningar. Dessutom menar man att Patentbesvärsrätten i vissa fall borde kunna döma med bara en närvarande ledamot, i stället för tre.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se