Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
6 september 2002
 
 
Slopade monopol gav ökad effektivitet
 
Nedmonteringen av de naturliga monopolen började på åttiotalet men tog fart på nittiotalet med tele- och elverken, posten och SJ. Avregleringarna ledde förmodligen till högre effektivitet, lägre kostnader och lägre priser - men helt säker kan man inte vara.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se