Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
3 februari 2011
 
 
Liberaliseringens paradox
 
Slopad filmcensur öppnar för åtal
 
Filmcensuren avskaffades vid årsskiftet. Liberalt kan tyckas. Men fler filmer och dataspel än tidigare riskerar nu att bli fällda i domstol därför att de innehåller grovt våld. Den lag mot våldsskildringar i film som kom till i början av 80-talet, vars syfte var att reglera den då helt nya hemvideomarknaden, har i praktiken gjorts verkningslös av biografbyråns allt liberalare bedömningar. När nu ingen förhandsgranskning längre görs kan gränserna för hur denna lag ska tillämpas komma att ritas om, skriver Karl Camnert som tittat närmare på den nya lagstiftningens oförutsedda konsekvenser.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se