Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
12 april 2012
 
 
Skuldsanering utreds på nytt
 
En ny enmansutredning har fått i uppdrag att föreslå hur möjligheten att få skuldsanering kan förbättras. Frågan har redan utretts, men regeringen vill inte utan vidare genomföra de förslag som lades 2008.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se