Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
3 maj 2002
 
 
Skogsägarnas slarv hotar återväxten
 
Samtidigt som miljöhänsynen i svenskt skogsbruk skärpts, har skötseln av skogen försämrats avsevärt. Tillväxten försämras, med ekonomiska konsekvenser i framtiden.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se