Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
7 oktober 2003
 
 
Skatteutjämningens kritiker mister argument
 
Kommunerna i Norrbotten och Västerbotten är förlorare i utjämningskommitténs förslag. Även i Jämtland, Västernorrland och Stockholm finns förlorare. Vinnarna finns bland större städer och landsbygdskommuner i södra Sverige.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se