Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 september 2010
 
 
Skatten har minskat
 
Andelen av inkomsten som går till inkomstskatt har minskat, meddelar Statitiska Centralbyrån. Förra året gick 28 procent av den totala skattepliktiga inkomsten till direkta skatter. År 2006 var motsvarande siffra drygt 32 procent. Detta har framförallt gynnat höginkomsttagare.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se