Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
4 februari 2015
 
 
Ska sexköp utomlands kunna straffas hemma?
 
Regeringen låter en sittande utredning se över frågan på nytt. Det skulle i praktiken kräva att principen om dubbel straffbarhet åsidosätts för alla slags köp av sexuella tjänster, även mellan vuxna individer.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se