Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
17 september 2008
 
 
Ska gåvor subventioneras?
 
Är det bra eller dåligt med skatteavdrag för gåvor till forskning och ideell verksamhet? Den frågan har regeringen tillsatt en utredning för att belysa.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se