Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
15 februari 2012
 
 
Säpo får mer befogenheter
 
De brottsbekämpande myndigheterna får utökade befogenheter att övervaka elektronisk kommunikation i hemlighet. Till exempel blir det tillåtet att lokalisera mobiltelefoner även i förundersökningar där det saknas en skäligen misstänkt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se