Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
7 januari 2010
 
 
Sänkt stöd till storstadstidningar
 
Presstödet sänks för storstadstidningarna Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. Det är EU som dikterar villkoren och regeringen väljer att följa EU-kommissionens förslag. Alternativet är en utdragen och osäker process i EU-domstolen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se