Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
13 april 2004
 
 
Sänkt skatt på småhus
 
Skatten på fastigheter och förmögenheter ska sänkas. Tanken är att egnahemsägare med måttliga inkomster ska gynnas. Reformen ska till största delen finansieras med höjd skatt vid försäljning av fastigheter. Det föreslår egendomsskattekommittén.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se