Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
5 november 2015
 
 
Utredningsförslag:
 
Sänk ersättningen för dold moms
 
När kommuner upphandlar till exempel äldreomsorg från privata företag får de ersättning från staten för så kallad dold moms. Syftet är att köpt verksamhet inte ska falla dyrare ut än avdragsgill verksamhet som kommunerna bedriver i egen regi. Men ersättningen är förmodligen större än den skatt som den är tänkt att kompensera för.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se