Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
11 juni 2009
 
 
Samlad styrning av Boverket krävs
 
Regeringen får kritik för sitt sätt att styra Boverket. Det behövs en samlad politisk styrning och inte som idag att flera departement styr olika delar av Boverkets verksamhet utan samordning. Boverket behöver ökade resurser både i form av medel och kompetens. för att bli ett nationellt samordningsorgan för samhällsplanering.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se