Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
11 oktober 2007
 
 
Rovfisket tömmer haven
 
Fisken i haven håller på att ta slut och det beror inte på miljögifter utan på rovfiske. De som borde ha ett långsiktigt intresse av att behålla rikliga fiskebestånd, yrkesfiskarna, hålls ansvariga för utfiskningen i Isabella Lövins bok Tyst hav.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se