Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
8 december 2011
 
 
Förslag om nya sekretessregler
 
Ring för hårda myndigheter
 
De myndigheter som samarbetar för att bekämpa organiserad brottslighet - däribland Försäkringskassan och Migrationsverket - ska i princip helt fritt kunna utbyta information om enskilda personer. I gengäld ska en absolut sekretess upprättas kring den "ring" av myndigheter som samverkar i enskilda ärenden.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se