Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 augusti 2013
 
 
Regionalt plansamarbete utreds
 
Den snabba urbaniseringen tvingar fram ett ökat samarbete mellan kommuner och regioner runt fysisk planering och bostadsförsörjningsplaner. En parlamentarisk kommitté ska utreda hur det kommunala och regionala samarbetet fungerar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se