Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Förvaltning
Konstitution
Politik
Regeringen
Riksdagen
Val
Partipolitik
Opinion
Kommuner och landsting
Valrörelse 2010
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
4 juni 1999
 
 
Regeringen undgår skarp KU-kritik
 
Konstitutionsutskottets årliga granskning av regeringen har inte resulterat i någon kritik. Men i ett fall, som rör undantag från tandvårdstaxan, anser riksdagen att regeringen har handlat på ett tvivelaktigt sätt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se