Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
28 januari 2010
 
 
Regeringen kräver straffskärpning
 
Straffen för grova våldsbrott ska skärpas. Regeringen är inte nöjd med den nuvarande rättstillämpningen, utan kräver hårdare straff för våldsbrott. Idag hamnar 98 procent av straffen för grova våldsbrott i den nedersta fjärdedelen av straffskalan.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se