Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
9 januari 2008
 
 
Regeringen kräver återbetalning
 
Regeringen vill ha enhetligare regler för återkrav av felaktigt utbetalda ersättningar från Försäkringskassan, CSN och arbetslöshetskassorna. De felaktiga utbetalningarna upgår till 20 miljarder kronor åreligen, av detta belopp bedöms hälften vara bidragsfusk.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se