Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Flyktingpolitik
Familj
Folkhälsa
Sociala problem
Socialtjänst
Jämställdhet och genus
Integrationspolitik
Sjukvård
Handikapp
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 januari 2011
 
 
Utredare föreslår ökat statligt ansvar
 
Reformera socialbidraget!
 
Inför en statlig dagpenning för alla arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, i stället för dagens kommunala socialbidrag. Dagpenningen skulle fungera som en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, men utan dagens villkor om att man ska ha jobbat en viss tid och varit medlem i en a-kassa.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se