Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Järnväg
Luftfart
Post
Sjöfart
Telekommunikation
Trafikpolitik
Väg
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
31 januari 1997
 
 
Rättvisa och pedagogik i skolans datorer
 
Det blir allt vanligare med datorer i skolan. Det är en mycket positiv utveckling, anser skolminister Ylva Johansson, som i förordet till en departementspromemoria påpekar att den nya informationstekniken (IT) måste vara ”rättvis” och användas som ett ”pedagogiskt verktyg”.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se