Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
26 november 2009
 
 
Polisen måste bli effektivare
 
Regeringen har genom justitieminister Beatrice Ask gett polisen i uppdrag att bli effektivare. Rikspolisstyrelsen (Rps) ska därför se till att polismyndigheterna är ändamålsenligt organiserade.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se