Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
9 februari 2011
 
 
Personskyddet - ett myndighetsdilemma
 
Om inte Inspektionen för socialförsäkringen ges rätt att databehandla personuppgifter från exempelvis Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, så kommer den inte att kunna utföra sitt tillsynsuppdrag. Behovet av en effektiv myndighetsutövning anses väga tyngre än den personliga integriteten.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se