Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
9 januari 2003
 
 
Omöjligt att köpa stöldgods i god tro
 
Det ska inte längre vara möjligt att köpa stöldgods i god tro och att åtnjuta rätt till egendomen. Det betyder att den bestulne ska ha rätt att få tillbaka sin egendom och det utan att betala.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se