Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
2 april 2015
 
 
Nytt stöd åt butiker i glesbygd
 
Glesbygdsutredningen räknar med en ny nedläggningsvåg, och föreslår ett nytt statligt stöd åt butiker i särskilt utsatta områden. Dit räknas även skärgårdsöar utan fast landförbindning.
 
På den svenska glesbygden fyller den lokala macken och lanthandeln fler funktioner än att bara sälja bensin och matvaror. Befolkningen är hänvisade till dem för att ta ut pengar, köpa läkemedel och använda postens tjänster. Men trots de befintliga statliga stöden verkar det som att ännu fler butiker kommer behöva stänga ner. Därför brådskar det, menar utredningen, som överlämnade sina förslag till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht under tisdagen.
    Det nya statliga driftsstödet ska delas ut på två nivåer; enkelt uttryckt till små butiker och till ännu mindre butiker. Konkret kommer affärer med en nettoomsättning på mellan 2 och 11 miljoner kronor att kunna få stöd motsvarande maximalt 300 000 kronor varje år. Ett villkor är att avståndet till andra inköpsställen är minst 15 kilometer. Ett annat är affären i fråga måste hålla öppet minst 40 timmar i veckan.
    Glesbygdsbutiker med en nettoomsättning som understiger 2 miljoner kronor kommer kunna få stöd motsvarande 100 000 kronor varje år. De ska i gengäld hålla öppet minst 20 timmar i veckan.
    Det är utredningens uttalade syfte att de statliga bolagen, främst då Apoteket och Posten Nord, men även Systembolaget och Svenska Spel, ska kunna finnas representerade i de butiker som får del av det nya driftsstödet.
    När det gäller volymerna tror utredningen att någonstans mellan 160 och 200 butiker kommer vara berättigade till det utökade stödet. Kostnaderna för staten beräknas landa på cirka 35 miljoner kronor om året.
 
 
Källa:  SOU 2015:35, Service i glesbygd
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se