Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
10 januari 2013
 
 
Valsystemet justeras
 
Nya trösklar för små partier
 
En parlamentarisk kommitté som arbetat sedan vintern 2011 föreslår flera ändringar i valsystemet. Bland annat ett fördelningssystem med utjämningsmandat även i valet till landets kommunfullmäktige, liksom en småpartispärr på 2 respektive 3 procent i lokalvalet. Sverigedemokraterna har invändningar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se