Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
14 december 2011
 
 
Nya regler för rikets säkerhet
 
Före detta Rikspolischefen Sten Heckscher har fått i uppdrag att göra en översyn av säkerhetsskydds-lagstiftningen. Den nuvarande lagen från 1996 behöver uppdateras för att Säpo och andra aktörer ska kunna avvärja hot mot rikets säkerhet, menar regeringen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se