Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
27 november 2019
 
 
EU-parlamentet
 
EU-kommissionen blev godkänd
 
Den nya EU-kommissionen är nu godkänd av EU-parlamentet och kan tillträda den 1 december. Kommissionen sitter på fem år och har 28 ledamöter (kommissionärer), en från varje land, Storbritannnien har dock inte nominierat någon egen kommissionär på grund av att Brexit är nära förestående.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se