Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
16 oktober 2008
 
 
Ny utredning om signalspaning
 
Eftersom Försvarets radioanstalt (FRA) endast ska bedriva signalspaning för försvaret måste Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av spaning om utländska förhållanden kartläggas.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se