Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
12 maj 2015
 
 
Ny skatt på finanssektorn
 
Regeringen låter utreda en ny skatt på företag som drar fördel av att finansiella tjänster är undantagna från moms. Den danska ”lønsumsafgiften” är en förebild.
 
Omsättningen av finansiella tjänster – till exempel bankaffärer, försäkringstjänster och handel med värdepapper – är undantagen mervärdesskatt. Banker och försäkringsbolag med flera har visserligen inte rätt att göra avdrag för ingående moms på kostnader som avser den här slags verksamhet. Men de har ändå en skattemässig fördel jämfört med aktörer som tillhandahåller momspliktiga varor och tjänster. Sammantaget leder det här till en snedvridning i samhällsekonomin, skriver regeringen i utredningsdirektiven. Dels allokeras stora resurser – större än vad som är bra – inom finanssektorn. Dels stiger sektorns vinster oproportionerligt.
    I Sverige lades ett förslag om en särskild skatt på finansföretag redan i för tjugofem år sedan, men det ledde aldrig till lagstiftning. I Danmark däremot tar staten ut en så kallad lønsumsafgift på alla företag som
    omsätter moms-befriade varor eller tjänster. Avgiftsunderlaget motsvarar
    som utgångspunkt lönesumman i företaget. I praktiken varierar storleken mellan olika sektorer. Som mest betalar företag som omsätter just finansiella tjänster.
    Hur danskarna löst utformningen av avgiften kan tjäna som vägledning, skriver regeringen. Utredningen ska även beakta vilken effekt en eventuell skatt på finansiella transaktioner, som just nu arbetas fram inom EU, kan få för Sverige.
    Förslaget på en ny skatt ska presenteras för regeringen senast den 1 november 2016.
    
 
 
Källa:  Dir 2015:51, Skatt på finanssektorn
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se