Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 juni 2007
 
 
Ny finansiering av slopad boskatt
 
Finansdepartementet backar för kritiken. Reavinstskatten vid husförsäljning höjs bara till 25 procent. Men ränta ska betalas på uppskjuten skatt, även för gamla uppskov och vid arv och gåva ska hela skatten betalas.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se