Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Debitering och uppbörd
Skatter
Tullfrågor
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
14 november 1997
 
 
Ny fastighetstaxering från 1998
 
En ändrad bedömning av lägesfaktorn vid fastighetstaxering bör genomföras snarast och gälla redan från 1998, föreslår riksdagens finansutskott.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se