Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
22 mars 2019
 
 
EU:s toppmöte
 
Ny deadline för brexit
 
Den 12 april är nya brexitdagen såvida inte det brittiska parlamentet röstar ja till ett ordnat utträde ur EU. Men många EU-ledare tvekar på att det blir ett ja och statsminister Stefan Löfven utesluter inte ett avtalslöst brexit.
 
Efter en åtta timmar lång diskussion på torsdagskvällen enades EU-ländernas stats- och regeringschefer om ett svar på den brittiska begäran om att skjuta upp brexitdagen 29 mars. Ledarnas lösning innehåller två möjligheter, och två nya viktiga datum, för Storbritannien.

Alternativ ett
    Det brittiska underhuset röstar i nästa vecka för utträdesavtalet: nytt brexitdatum blir då 22 maj, alltså dagen innan EU-parlamentsvalet inleds. En sådan förlängning är till för att brittiska politiker och tjänstemän ska få alla nya regelverk på plats.
    Om utträdesavtalet för tredje gången röstas ned i nästa vecka måste den brittiska premiärministern Theresa May innan 12 april meddela övriga EU vad man avser göra, om man inte gör det lämnar landet unionen utan avtal den dagen. Datumet är satt eftersom det är sista dagen som Storbritannien meddelat att man kan beslut om huruvida man deltar i EU-valet eller ej.
    Upplägget, som godkänts av May, ger Storbritannien fyra möjligheter: lämna EU med ett avtal, lämna utan avtal, begära en lång förlängning och därmed delta i EU-valet, eller slutligen att ångra sig och stanna kvar i EU genom att dra tillbaka artikel 50.Frustration över May
    Finlands statsminister Juha Sipilä drog efter utfrågningen av Theresa May slutsatsen att avtalet inte kommer få stöd i underhuset, enligt finska nyhetsbyrån STT. Hans tjeckiske motsvarighet, Andrej Babis, sade även att Theresa May knappt hade svarat på några av de frågor som stats- och regeringscheferna ställde.
    – Vi fick nästan inte veta något från premiärministern. Det är klart att vi inte är nöjda med detta, sade Babis.
    Statsminister Stefan Löfven (S) sade sig vara frustrerad över situationen.

Alternativ två
    Utträdesavtalet röstas ned: den brittiska regeringen får då fram till 12 april på sig att bestämma vad den vill göra istället.
    – Den 12 april är ett nyckeldatum för Storbritannien att besluta huruvida man ska delta i EU-valet. Om man inte bestämt sig innan dess blir möjligheten till en lång förlängning omöjlig, sade mötesordförande Donald Tusk.
    Om utträdesavtalet för tredje gången röstas ned i nästa vecka måste den brittiska premiärministern Theresa May innan 12 april meddela övriga EU vad man avser göra, om man inte gör det lämnar landet unionen utan avtal den dagen. Datumet är satt eftersom det är sista dagen som Storbritannien meddelat att man kan beslut om huruvida man deltar i EU-valet eller ej.
    Upplägget, som godkänts av May, ger Storbritannien fyra möjligheter: lämna EU med ett avtal, lämna utan avtal, begära en lång förlängning och därmed delta i EU-valet, eller slutligen att ångra sig och stanna kvar i EU genom att dra tillbaka artikel 50.

Frustration över May
    Finlands statsminister Juha Sipilä drog efter utfrågningen av Theresa May slutsatsen att avtalet inte kommer få stöd i underhuset, enligt finska nyhetsbyrån STT. Hans tjeckiske motsvarighet, Andrej Babis, sade även att Theresa May knappt hade svarat på några av de frågor som stats- och regeringscheferna ställde.
    – Vi fick nästan inte veta något från premiärministern. Det är klart att vi inte är nöjda med detta, sade Babis.
    Statsminister Stefan Löfven (S) sade sig vara frustrerad över situationen.
    Macron: Brittisk politisk och demokratisk kris
    – De brittiska politikerna är inkapabla att verkställa det som folket har bett dem göra. Folket har röstat för brexit. I dag har vi en situation där det brittiska parlamentet inte röstar för det avtal som vi förhandlat fram under två år och röstar nej till no deal. Det är en veritabel politisk och demokratisk kris, sade den franske presidenten Emmanuel Macron sent i går.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se