Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
2 december 2009
 
 
Nordisk jobbpendling ökar
 
40 000 svenskar gränspendlar till jobb i Danmark och Norge. Det motsvarar hela den förvärvsarbetande befolkningen i Eskilstuna. I gränskommunerna Eda Årjäng och Strömstad arbetar mer än 10 procent av den förvärvsarbetande befolkningen i Norge.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se