Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
27 mars 2013
 
 
Misstänkt ska ha rätt till tolk
 
Personer som står anklagade för brott i Sverige men inte behärskar svenska är i akut behov av tolk och översättarservice. Att förstå vad man anklagas för och att kunna kommunicera med sin försvarare är en minimirättighet enligt Europakonventionen. Regeringen vill göra denna rätt starkare.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se