Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Pension
Socialförsäkringssystemet
Studiestöd
Sjuk- och föräldraförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 augusti 2009
 
 
Minskad tilltro till Försäkringskassan
 
Enligt en undersökning från LO minskar människors tilltro till sjukförsäkringens förmåga att ge ekonomisk trygghet. Förtroendet för Försäkringskassans behandling av sjukskrivningar sviktar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se