Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
25 mars 2015
 
 
Förslag från regeringen
 
ROT-avdragen minskas
 
Regeringen tycker att ROT-avdragen som förra året kostade kostade 17 miljarder kronor har blivit för dyra. Nu vill regeringen satsa 3,2 miljarder kronor per år på investeringsstöd åt byggföretag som producerar hyresrätter och studentbostäder. Och det ska finansieras genom att ROT-avdraget minskas.
 
Förslaget ska ingå i budgetpropositionen för 2016 och innebär att Stefan Löfven tullar på ett tidigare löfte om att lämna rot-avdraget orört. Flera kommentatorer tror att regeringen kan få problem att förklara detta för väljarkåren, som vant sig vid en generös skattesubvention för ombyggnad av villor och lägenheter. Regeringen tror tvärtom att väljarna kommer att uppskatta prioriteringen av nybyggnader som gör det lättare att flytta hemifrån för ungdomar. Även företagen kommer att välkomna en högre rörlighet på bostadsmarknaden. Åtminstone var det den bild som förmedlades på onsdagens presskonferens. Förutom Stefan Löfven deltog även Magdalena Andersson (s) och Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin.
    Under åren 2008 – 2013 byggdes det 150 000 nya bostäder. Regeringens ambition är att det ska vara 250 000 under femårsperioden 2015 – 2020. Det blir också en signal åt företag runtom i landet att de kan rekrytera, sade Löfven.
    - Bostadsbristen är ett av de största hindren för tillväxt. Att människor inte kan flytta vart de vill.
    Magdalena Andersson poängterade att bostadsbristen är störst i storstäderna och på högskoleorterna.
    - Vi har människor som hoppar av sin utbildning på grund av brist på bostad, sade hon.
    Regeringens plan är att återinföra ett statligt stimulansbidrag åt både allmännyttiga och privata företag som bygger hyresrätter och studentbostäder i kommuner med hög inflyttning och bostadsbrist. Storleken kommer att variera beroende på region, men stödet ska vara extra stort för små lägenheter. Regeringen kommer att slå fast ett tak på hur höga hyrorna får vara i de subventionerade bostäderna. Även taket kommer att variera beroende på region.
    Regeringen framhåller att Sverige under lång tid investerat mindre i bostadsbyggande än exempelvis Frankrike och Tyskland. De investeringar som gjorts har dessutom i hög utsträckning gått till ombyggnad. Det låga tempot på nybyggnationen bidrar till att bostadspriserna pressas uppåt.
    När Alliansen tillträdde 2006 avskaffade man de investeringsstöd som (i skiftande form) varit i kraft sedan 1997. Den rödgröna regeringen hänvisar nu till en utvärdering från 2005 som Boverket gjorde. Den visar att de statliga bidragen ledde till att det byggdes fler bostäder som passade hushåll med låga inkomster, däribland ensamstående föräldrar och studenter. Däremot kritiserade Boverket det dåvarande räntebidraget.
    Stefan Löfven sade på presskonferensen att regeringen nu återställer vad som visat sig fungera, men låter bli de delar som fick kritik.
    Boverkets rapport säger framförallt att den konkreta utformningen av statliga stöd har stor betydelse för utfallet. Till exempel var det första investeringsstödet som inrättades för att få till stånd fler studentbostäder för lågt. Boverket varnade dessutom för att det stimulansbidrag som inrättades 2003 skulle leda till att byggföretagen slutade producera studentbostäder och i stället koncentrerade sig på hyresrätter, det vill säga för undanträngningseffekter mellan olika subventionsobjekt.
    Det nygamla investeringsstödet kommer att gälla för alla nybyggen som initieras från och med i dag, meddelade regeringen på pressträffen. Det ska finansieras genom att den tillåtna skattereduktionen för rot-arbeten sänks. Idag medges avdrag för halva arbetskostnaden (men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år). Högstanivån ska sänkas till 30 procent. Stefan Löfven poängterade att statens utgifter för rot-avdraget (i form av uteblivna skatteintäkter) har vuxit mycket kraftigt och idag beräknas omfatta runt 17 miljarder kronor.
    Regeringen aviserade även ekonomiska morötter för kommunerna, i syfte att de ska ställa mark och infrastruktur till förfogande för nybyggen. Dessa förslag kommer att konkretiseras i budgetpropositionen för 2016.
 
 
Källa:  Regeringens förslag på stimulansbidrag (presentationsbilder)
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se