Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
6 maj 2014
 
 
Mer makt åt civila inom polisen
 
Av "såväl kvalitets- som effektivitetsskäl" finns det anledning att låta civila utföra polisiära uppgifter, menar regeringen. Det smått kontroversiella förslaget går nu på remiss till lagrådet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se