Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Förvaltning
Konstitution
Politik
Regeringen
Riksdagen
Val
Partipolitik
Opinion
Kommuner och landsting
Valrörelse 2010
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
13 maj 2014
 
 
KU riktar kritik mot regeringen i fem fall
 
Maud Olofsson gjorde fel i Nuonaffären
 
Nuonaffären dominerade när Konstitutionsutskottet höll pressträff om det gångna riksdagsårets granskningsärenden. KU-majoriteten riktar formell kritik mot före detta näringsminister Maud Olofsson. När det gäller Reinfeldts roll i affären framfördes inte någon formell kritik.
 
KU:s ordförande Peter Eriksson (mp) inledde pressträffen och förklarade att det årliga betänkandet omfattar 21 granskningsärenden den här gången.
    - I fem av dessa ärenden riktar vi en tydligare kritik mot regeringen eller enskilda ministrar, sade Eriksson.
    Det gäller bland annat försvarsmaktens svårigheter att rekrytera personal efter omställningen till ett insatsförsvar. Majoriteten i KU (det vill säga de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna) instämmer i detta fall i Riksrevisionens kritik.
    I betänkande heter det att regeringen brustit i den centrala, strategiska styrningen av försvaret. Regeringen kritiseras även för bristande information till riksdagen om hur bemanningsfrågan utvecklats.
    Även när det gäller alliansens så kallade omregleringar av apoteksmarknaden, telekommarknaden och elmarknaden hänvisar KU-majoriteten till flera kritiska utvärderingar från Riksrevisionen.
    Man konstaterar att det förekommit "systematiska brister"; såväl i regeringens förberedelser, genomförande och tillsyn av avregleringarna. Detta "torde", precis som revisionen påpekat, ha orsakat mycket stora och onödiga kostnader för samhället.
    De borgerliga partierna reserverar sig mot slutsatserna i båda dessa ärenden.
    Det är stora samhällsfrågor KU haft på sitt bord. Men i utskottet handlar det inte om huruvida det var rätt eller inte att ställa om till ett insatsförsvar. Inte heller har ledamöterna tagit ställning om privatisering och konkurrensutsättning varit av godo eller ej.
    Och det största och mest uppmärksammade KU-ärendet under det gångna året - Nuonaffären - handlade inte om huruvida det var smart eller rentav dumdristigt av alliansen att bevilja Vattenfalls köp av Nuon under våren 2009.
    Det är inte affärsmässigheten som KU-ledamöterna har analyserat, utan hur beredningen i regeringskansliet gått till. Granskningen fokuserade på kommunikationen mellan närings- och finansdepartementet.
    Efter att dåvarande näringsminister och ytterst ansvarigt statsråd Maud Olofsson (c) vägrade delta i utfrågningarna, förnekade såväl finansministern som statsministern att de skulle haft kännedom om 89 miljarder kronors-affären innan den blev offentlig.
    Samtidigt finns det anteckningar i ett PM från näringsdepartementet som gör gällande att samtliga partiledare - ergo även statsminister Fredrik Reinfeldt - informerats om köpet av Maud Olofsson.
    - Båda uppgifterna kan inte vara korrekta, konstaterade Peter Eriksson under pressträffen, och så heter det även i betänkandet.
    Formellt kritiserar KU Maud Olofsson för brister i "den gemensamma beredningen, den interna informationen samt dokumentationen i sam-band med regeringens hantering av Vattenfalls förvärv av Nuon".
    I betänkandet heter det även att Olofssons vägran att delta har försvårat KU:s uppgift och att det är allvarligt att ett före detta statsråd bryter mot rådande praxis. Därför vill man låta utvärdera om det bör lagregleras att statsråden måste medverka i riksdagens utövande av kontrollmakten.
    Även statsministerns ansvar för en fungerade beredning av ärenden inom regeringskansliet omnämns i betänkandet, men Reinfeldt får inte någon formell örfil.
    Som synes skiljer sig KU-ärendet - och kritiken - från den större debatten om Nuonförvärvet, som snarare handlat om huruvida affären var rätt eller ej.
    Ett eko av kärnfrågan hördes dock när Peter Eriksson drog sin personliga slutsats på pressträffen: enligt den bild som finns tillgänglig har Maud Olofsson inte haft finansdepartementets godkännande och därmed inte heller formell befogenhet att ge Vattenfall klartecken att köpa Nuon.
    - Men i det enskilda fallet kan man inte hänvisa ansvaret till Reinfeldt, sade Eriksson också.
    De fyra borgerliga regeringspartierna har reserverat sig mot slusatserna om Nuonaffären i betänkandet, även om man i sin reservation tillskriver Maud Olofsson ansvaret "för konstaterade brister". På pressträffen trädde oenigheten i tydlig dager.
    - Aldrig tidigare i KU:s historia har statsministern anklagats för brister i kommunikationen mellan departementen, sade Moderaternas ledamot Per Bill upprört.
    Han varnade KU för att tumma på sin egen praxis och tillskriva statsministern ett större ansvar än vad denne i praktiken kan inneha.
    - Det blir som på Socialdemokraternas tid när den som får en fikastund med statsministern också kan få loss pengar till en kustkorvett eller vad det nu är. Så ska det inte gå till i en modern demokrati, beklagade Bill, som hänförde kritiken av statsministern till att det lider mot val.
    Att oppositionspartierna har velat plocka politiska poäng på KU:s granskning av Nuonaffären är för övrigt en åsikt som även Maud Olofsson själv förfäktar.
     - Det råder ingen tvekan om att det har funnits brister i beredningen av ärendet och dokumentationen av kommunikationen mellan näringsministern och finansdepartementet, men jag har svårt att se att de här bristerna har påverkat affären, sade Olofsson partikollega Per-Ingvar Johansson (c).
    Ungefär så ser även de övriga borgerliga KU-ledamöterna på saken. Kristdemokraternas ledamot Tuve Skånberg motsade bestämt Peter Erikssons uppfattning att Maud Olofsson skulle ha saknat mandat att vinka igenom Vattenfalls köp av Nuon.
    Enligt nyhetsbyrån TT:s uppgifter hade de borgerliga inte reserverat sig mot KU:s slutsatser i Nuon-ärendet om inte oppositionen hade valt att tematisera även statsministerns ansvar.
    Den ursprungliga KU-anmälan om Vattenfalls köp av Nuon gjordes av Miljöpartiets finanspolitiske talesperson Per Bolund i februari i fjol. Politiken.se uppmärksammade ärendet (se "Vattenfall gjorde dåliga affärer" nedan). Vår skribent Åke Svidén konstaterade redan då att Moderaterna, efter att tidigare hade försvarat Maud Olofssons hantering av Vattenfall i KU (hon har varit anmäld mer en en gång), verkade ha bytt fot. Sedan dess försöker Moderaterna ihärdigt att två sina händer, vilket har uppmärksammats i flera medier och inte nödvändigtvis sått harmoni i alliansen.

 
 
Källa:  Pressmeddelande och pressträff om KU:s granskningsbetänkande
 Fulltext  Info
 
 
 
Se också:
 
Vattenfall gjorde dåliga affärer
KU-anmälan mot dåvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.
Artiklar i Svenska Dagbladet och Dagens Industri - På temat Vattenfall:s dåliga affärer
Olofsson blamerar sig
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se