Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
24 april 2008
 
 
Efter Laval-domen
 
Lex Brittania ifrågasatt
 
Bevara den svenska modellen på arbetsmarknaden. Men respektera samtidigt EG:s regler om fri rörlighet på arbetsmarknaden fullt ut. Det är direktiven till den utredning som ska föreslå lagändringar på grund av Laval-domen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se