Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
3 februari 2010
 
 
Lavallagen kan försenas
 
Lagrådet ska, på KU:s begäran, pröva om regeringens proposition i Lavalfrågan innebär inskränkningar i den grundlagsstadgade föreningsfriheten. Om lagförslaget strider mot föreningsfriheten kan lagen försenas i ett år.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se