Ämnen
 
Arbete
Bostad
Bostadspolitik
Bostäder och byggande
Samhällsplanering
Bostadsekonomi
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
2 februari 2007
 
 
Lättare sälja allmännyttiga hus
 
Regeringen vill underlätta privatisering av allmännyttiga hus, och lägger därför fram en promemoria som föreslår att det inte längre ska behövas tillstånd från länsstyrelsen vid försäljningar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se