Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
10 juli 2008
 
 
LAS skadar inte
 
Ett starkt anställningskydd påverkar inte sysselsättningen negativt. Däremot är det till nackdel för ungdomar, och till fördel för äldre, konstaterar Per Skedinger som skrivit en rapport om vad forskningen har att säga i frågan. Vissa studier pekar på negativ inverkan på produktivitetsutveckling och även trygghet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se