Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
25 januari 2012
 
 
Kvinnofridslagstiftning skärps ej
 
Män som vid upprepade tillfällen hotar, förföljer och slår sina fruar, sambos eller flickvänner kan dömas för grov kvinnofridskränkning. Syftet med fridskränkningsbestämmelserna är att ta hänsyn till offer för upprepade handlingar som var och en för sig inte anses väga tungt i rätten – och det är uppfyllt, anser statens utredare.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se