Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Försvarsindustri
Civilförsvar
Krigsmakten
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
26 januari 2012
 
 
Nytt utredningsuppdrag:
 
Krigsförsäkring kan bli krisförsäkring
 
En särskild utredare ska se över den statliga försäkringen av transporter i krig, och avgöra om den bör omfatta även "allvarliga krissituationer". Till att börja med ska de kriser som påverkat transportväsendet under de senaste decennierna kartläggas.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se