Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 maj 2011
 
 
Krav på objektiva förundersökningar
 
Kvaliteten på brottsutredningar måste höjas. Det kan ske genom att kraven på objektivitet i förundersökningar skärps. Åklagare och polis måste ta fram fakta som talar såväl för som emot den misstänktes skuld.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se