Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
26 maj 2011
 
 
Arbetsmarknadsstatistik
 
Konjunkturuppgången gynnar svenskfödda män
 
Goda tider råder på svensk arbetsmarknad: arbetslösheten sjunker och sysselsättningen stiger. Men i konjunkturuppgången blottas existerande hierarkier inom arbetskraften. Det är betydligt fler män än kvinnor som får jobb nu. Och medan den beryktade ungdomsarbetslösheten sjunker, så stiger den hos unga personer med migrationsbakgrund.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se