Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Regionalpolitik
Fiske
Företagande
Handel
Näringspolitik
Varor och tjänster
Jord- och skogsbruk
Regionalpolitik
Industri
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
6 juni 1997
 
 
KO får hjälpa konsumenter i domstol
 
Konsumentombudsmannen, KO, ska på försök få medverka på konsumentens sida i principiellt viktiga domstolstvister. Syftet är att få fram fler vägledande domar om konsumentens rätt i förhållande till banker, försäkringsbolag och andra finansiella institut.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se